Skip to main content

Blog

Ray Tracing là gì?

September 29,2020

Gần đây, một bản demo từ Epic, các nhà sản xuất của công cụ trò chơi Unreal, nhướn lông mày cho hiệu ứng ánh sáng thực tế của nó. Kỹ thuật này là một bước tiến lớn để tìm kiếm tia. Nhưng điều đó có nghĩa gì?