Skip to main content

Khắc phục: Internet Explorer không hiển thị trang chặn Windows Live Family Safety

Khắc phục: Internet Explorer không hiển thị trang chặn Windows Live Family Safety

Geoffrey Carr

Nếu bạn đã cài đặt và kích hoạt Windows Live Family Safety trên máy tính Windows 7 của mình và nếu cần, Internet Explorer sẽ không hiển thị trang chặn Windows Live Family Safety khi trang web bị An toàn cho gia đình chặn, khi đó bạn có thể phải đảm bảo cái đó Active Scripting được kích hoạt.

Bất cứ khi nào bất kỳ trang web nào bị chặn bởi Family Safety, Internet Explorer sẽ hiển thị một trang chặn cảnh báo bạn về trang web. Nếu không, hãy làm như sau:

Mở Internet Explorer> Tùy chọn Internet> tab Bảo mật> Mức tùy chỉnh.

Duyệt đến phần Scripting và đảm bảo rằng Active Scripting được chọn.

Nhấp vào Áp dụng> OK. Khởi động lại trình duyệt web Internet Explorer của bạn.

Nó sẽ giúp!

Link
Plus
Send
Send
Pin