Skip to main content

Từ Hộp Mẹo: Vô hiệu hóa Tính năng của Metro trong khi Giữ lại Windows 8 Explorer Ribbon

Từ Hộp Mẹo: Vô hiệu hóa Tính năng của Metro trong khi Giữ lại Windows 8 Explorer Ribbon

Geoffrey Carr

Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 nhưng bạn không phải là người hâm mộ lớn của MetroUI mới và / hoặc giao diện Ribbon, mẹo đọc này sẽ giúp bạn vô hiệu hóa các tính năng bạn không muốn.

Angie viết bằng một mẹo đa phần. Phần đầu tiên của cô nổi bật một hack registry đơn giản. Phần thứ hai làm nổi bật một chương trình vượt xa hack registry đơn giản:

If you want to totally disable all new interface features in Windows 8 you can open up the Registry Editor and search for the following key:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer

Look for the entry RPEEnabled, then change the DWORD value to 0. You’ll need to force restart Windows explorer or just restart Windows to see the change. Everything should look like Windows 7 with Windows 8 under the hood. Sorta like this:

The only problem with that, though, is that you might want the new Explorer Ribbon. I don’t, but somebody might. I found a program called MetroController that lets you toggle the settings. You can disable only the Metro features (and keep the Ribbon) or you can disable all the new features like the Lock Screen, the Metro Start Screen, etc. It works just like promised, but you may have to jiggle-the-handle so to speak. I found that sometimes if I was making changes between the settings I would have to return everything to normal and then change what I wanted. Jumping from altered state to altered state seems to trip it up. Other than that, though, smooth sailing.

Chúng tôi đã thử nó trong cài đặt VirtualBox của Windows 8 và mọi thứ đều tuyệt vời. Thật tuyệt khi có Windows 7 Start Menu nhưng vẫn có giao diện Ribbon trong khi sử dụng Explorer. Cảm ơn bạn đã chia sẻ Angie!


Bạn có mẹo để chia sẻ? Hãy bắn cho chúng tôi một email tại [email protected] và sau đó theo dõi mẹo của bạn trên trang đầu.

Link
Plus
Send
Send
Pin