Skip to main content

Cách sử dụng Văn phòng phẩm trong Windows Live Mail

Cách sử dụng Văn phòng phẩm trong Windows Live Mail

Geoffrey Carr

Windows Live Mail là ứng dụng thư trên web phổ biến. Bạn có thể nếu bạn muốn, bạn có thể tùy chỉnh thư của bạn, mà bạn gửi đi. Để pep up mail của bạn, bạn có thể, nếu bạn muốn, bạn có thể có một hình nền, như là văn phòng phẩm trong Windows Live Mail của bạn.

Sử dụng Văn phòng phẩm trong Windows Live Mail

Để sử dụng Văn phòng phẩm trong Windows Live Mail, mở Windows Live Mail> Tin nhắn mới> Định dạng> Áp dụng Văn phòng phẩm> Chọn Văn phòng phẩm.

Đảm bảo rằng bạn đã chọn tùy chọn Định dạng Rich (HTML) được chọn.

Nếu bạn đã tải xuống và lưu văn phòng phẩm ở các địa điểm khác, bạn cũng có thể chọn Văn phòng phẩm khác từ những địa điểm này.

Chúng tôi tin tưởng bạn sẽ thích mẹo nhỏ này sẽ giúp làm cho thư đi của bạn trông thông minh hơn.

Lưu ý rằng Windows Live Mail 2011 không hỗ trợ tính năng này.

Link
Plus
Send
Send
Pin