Skip to main content

Làm thế nào để thay đổi tên máy tính của bạn trên Mac OS X

Làm thế nào để thay đổi tên máy tính của bạn trên Mac OS X

Geoffrey Carr

Khi bạn chia sẻ thông tin giữa các máy tính của mình, tên của những máy tính đó thực sự bắt đầu quan trọng - trong trường hợp của tôi, tôi đã nâng cấp lên MacBook Air mới bởi vì máy cũ của tôi có màn hình chết và không được bảo hành, vì vậy tôi làm cho nó thành một máy tính để bàn với một màn hình bên ngoài. Đó là khi tôi gặp lỗi khi hai máy Mac của tôi có cùng tên. Rất tiếc! May mắn thay, đó là một sửa chữa cực kỳ dễ dàng.

Chỉ cần mở System Preferences, vào Sharing và thay đổi tên máy tính. Làm xong!

Bạn cũng có thể thay đổi nó từ Terminal bằng cách sử dụng lệnh này, mặc dù rõ ràng là nó đơn giản hơn nhiều khi chỉ thay đổi nó trong phần Sharing.

sudo scutil --set HostName [NewHostNameHere]

Link
Plus
Send
Send
Pin