Skip to main content

Tải xuống Internet Explorer Direct liên kết đến trình cài đặt ngoại tuyến, Gói ngôn ngữ

Tải xuống Internet Explorer Direct liên kết đến trình cài đặt ngoại tuyến, Gói ngôn ngữ

Geoffrey Carr

Trong bài này, bạn có thể tìm ra danh sách các liên kết tải xuống trực tiếp tới trình cài đặt ngoại tuyến của Internet Explorer và Gói ngôn ngữ. Internet Explorer đã được cải thiện qua nhiều năm với một số tính năng mới và hiện có sẵn để tải xuống cùng với các gói ngôn ngữ của nó. Đây là các liên kết trực tiếp đến các trang tải xuống của nó.

Phiên bản mới của Internet Explorer bao gồm một số tính năng mới và tận dụng sức mạnh của phần cứng Windows PC hiện đại để cải thiện hiệu suất duyệt web toàn diện.

Các liên kết tải xuống trực tiếp của Internet Explorer

Liên kết tải xuống trực tiếp tới IE11: Nhấp vào đây.

Liên kết tải xuống trực tiếp tới IE10: Nhấp vào đây.

Liên kết tải xuống trực tiếp tới IE9: Nhấp vào đây.

Gói ngôn ngữ Windows Internet Explorer 9 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Gói ngôn ngữ Windows Internet Explorer 9 cho Windows Vista và Windows Server 2008.

IE bao gồm HTML5 được tăng tốc phần cứng hoàn toàn và khai thác sức mạnh của Bộ xử lý đồ họa (GPU), mở khóa 90% sức mạnh của PC trước đó chưa được các trình duyệt web khai thác trước đó.

Link
Plus
Send
Send
Pin