Skip to main content

Cách tắt Aero Snap trong Windows 7

Cách tắt Aero Snap trong Windows 7

Geoffrey Carr

Aero Snap là một tính năng quản lý cửa sổ mới thú vị trong Windows 7, cho phép bạn chụp hoặc sửa các cửa sổ thành các cạnh của màn hình máy tính. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn đang làm việc với nhiều cửa sổ đang mở và bạn cần so sánh 2 tài liệu cạnh nhau. Tất cả những gì bạn cần làm là kéo và ném các tài liệu, mỗi tài liệu một bên và các cửa sổ sẽ chụp ở hai bên, mỗi bên bao phủ một nửa màn hình.

Tắt tính năng Aero Snap

Tuy nhiên nếu bạn không thích hoặc sử dụng Aero Snap, bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa nó.

Để làm như vậy, hãy mở Bảng điều khiển> Trung tâm dễ truy cập> Giúp chuột dễ sử dụng hơn> kiểm tra Ngăn các cửa sổ tự động được sắp xếp khi di chuyển đến cạnh màn hình > Áp dụng> OK.

Tin tưởng bạn tìm mẹo này dễ làm theo.

Link
Plus
Send
Send
Pin