Skip to main content

Cách tạo bảng tổng hợp trong Excel 2007

Cách tạo bảng tổng hợp trong Excel 2007

Geoffrey Carr

Nếu bạn có một bảng tính lớn với nhiều dữ liệu, bạn nên tạo Bảng tổng hợp để dễ dàng phân tích dữ liệu dễ dàng hơn. Hôm nay, chúng ta hãy xem xét việc tạo Bảng Pivot cơ bản để tổ chức tốt hơn lượng lớn dữ liệu để xác định các khu vực cụ thể.

Tạo bảng tổng hợp

Trước tiên, hãy chọn bất kỳ ô nào trong trang tính chứa dữ liệu bạn muốn tạo báo cáo. Sau đó, trong tab Chèn, bấm vào nút PivotTable.

Hộp thoại PivotTable mở và bảng hoặc phạm vi dữ liệu mà chúng tôi đã chọn sẽ hiển thị trong trường đó. Bạn có thể đặt nó trong một trang tính mới hoặc trong trang tính hiện có, nơi bạn sẽ cần phải chọn vị trí. Đối với trình diễn của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa nó vào một trang tính mới vì nó làm cho mọi thứ ít lộn xộn hơn.

Danh sách Trường PivotTable mở ra và các công cụ PivotTable trở nên khả dụng.

Chọn các trường bạn muốn đưa vào bảng bằng cách kéo chúng vào các hộp khác nhau bên dưới. Bảng được xây dựng trong khi kéo các trường vào các hộp cho Bộ lọc báo cáo, Nhãn cột, Nhãn hàng và Giá trị. Điều này cho phép bạn di chuyển dữ liệu xung quanh để bạn có thể tổ chức tốt nhất cho báo cáo của mình.

Bạn có thể sắp xếp khung nhìn của danh sách Trường PivotTable để nó hoạt động tốt nhất cho bạn.

Trong khi xây dựng PivotTable, nó hoàn toàn có chức năng để bạn có thể xem xét và thử nghiệm nó, như trong ví dụ này, nơi chúng tôi lọc các tháng.

Vì vậy, bây giờ thay vì phải tìm kiếm thông qua một loạt dữ liệu trong một bảng tính lớn…

Bạn có thể tạo một PivotTable tốt đẹp để tổ chức và thuyết trình tốt hơn.

Hy vọng rằng điều này sẽ giúp bạn bắt đầu tạo Bảng Pivot của riêng bạn. Rất nhiều việc tạo bảng là thử và sai và tìm cách tốt nhất để tổ chức dữ liệu. Khi bạn tiến triển trong việc sử dụng Excel, bạn sẽ tìm thấy nhiều tùy chỉnh khác cho bố cục hấp dẫn hơn.

Link
Plus
Send
Send
Pin