Skip to main content

Làm thế nào để có được Windows 8 Explorer Ribbon trong Windows 7

Làm thế nào để có được Windows 8 Explorer Ribbon trong Windows 7

Geoffrey Carr

Bạn có thể yêu thích trình thám hiểm ribbon mới trong Windows 8 hoặc bạn ghét nó. Đối với những người bạn thích điều đó nhưng chưa sẵn sàng cài đặt nó, cô ấy sẽ làm thế nào để có được bản sao của nó trong Windows 7.

Lưu ý: Chương trình vẫn đang trong giai đoạn phát triển alpha và có rất nhiều lỗi, tiếp tục có nguy cơ của riêng bạn.

Truy cập Codeplex và tải xuống bản miễn phí của Better Explorer.

Việc cài đặt dễ dàng và yêu cầu là loại tiếp theo, tiếp theo, kết thúc. Trình thám hiểm tốt hơn không thay thế trình thám hiểm Windows mà là tự thêm vào như một chương trình bổ sung. Để làm cho nó dễ dàng hơn có thể truy cập unpin bình thường Windows explorer từ thanh tác vụ.

Bây giờ pin Better Explorer và di chuyển nó đến nơi mà các nhà thám hiểm cũ sử dụng được.

Bây giờ bạn có thể truy cập dễ dàng vào Better Explorer.

Link
Plus
Send
Send
Pin