Mẹo mật khẩu tốt nhất để giữ tài khoản của bạn an toàn

Geoffrey Carr

Mục lục:

Mẹo mật khẩu tốt nhất để giữ tài khoản của bạn an toàn
Mẹo mật khẩu tốt nhất để giữ tài khoản của bạn an toàn
Anonim
Với tất cả các tài khoản trực tuyến mà tất cả chúng ta đều có, rất dễ bị lười và bắt đầu sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều trang web, dịch vụ và tài khoản vì sợ quên mật khẩu quan trọng. Tuy nhiên, điều này có thể thỏa hiệp thông tin cá nhân của bạn.
Với tất cả các tài khoản trực tuyến mà tất cả chúng ta đều có, rất dễ bị lười và bắt đầu sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều trang web, dịch vụ và tài khoản vì sợ quên mật khẩu quan trọng. Tuy nhiên, điều này có thể thỏa hiệp thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã xuất bản nhiều bài viết về cách tạo mật khẩu an toàn, lưu trữ mật khẩu của bạn một cách an toàn, đặt lại mật khẩu của bạn trong hệ điều hành và các thông tin hữu ích khác về quản lý mật khẩu và thông tin cá nhân khác của bạn. Dưới đây là tập hợp các mẹo hữu ích về mật khẩu để giúp bạn giữ an toàn cho thông tin và tài khoản của mình.

Lưu trữ mật khẩu

Có nhiều cách để lưu trữ mật khẩu của bạn một cách an toàn, bao gồm các giải pháp trực tuyến và ngoại tuyến, chẳng hạn như LastPass và KeePass. Bạn cũng có thể có mật khẩu cửa hàng trình duyệt cho bạn. Các bài viết sau đây thảo luận về việc sử dụng LastPass, KeePass và trình duyệt để lưu trữ mật khẩu và mức độ bảo mật của mật khẩu trong trình duyệt của bạn.
Có nhiều cách để lưu trữ mật khẩu của bạn một cách an toàn, bao gồm các giải pháp trực tuyến và ngoại tuyến, chẳng hạn như LastPass và KeePass. Bạn cũng có thể có mật khẩu cửa hàng trình duyệt cho bạn. Các bài viết sau đây thảo luận về việc sử dụng LastPass, KeePass và trình duyệt để lưu trữ mật khẩu và mức độ bảo mật của mật khẩu trong trình duyệt của bạn.
 • Hướng dẫn Cách Thực hiện Hướng dẫn Bắt đầu với LastPass
 • Giữ cho những người khó nhớ số thẻ có sẵn và an toàn với LastPass
 • Sử dụng Công cụ miễn phí, di động để xem mật khẩu của bạn từ tài khoản LastPass của bạn ngoại tuyến
 • Làm thế nào để nhập mật khẩu trình duyệt đã lưu của bạn vào KeePass
 • Lưu trữ mật khẩu của bạn an toàn với KeePass
 • Mật khẩu trình duyệt Chrome đã lưu của bạn an toàn như thế nào?
 • Mật khẩu của bạn được bảo mật bằng cách nào?
 • Làm thế nào để buộc trình duyệt của bạn nhớ mật khẩu

Tạo mật khẩu

Giờ đây bạn đã biết một số công cụ chất lượng tốt để lưu trữ mật khẩu, đã đến lúc tạo một số mật khẩu rất an toàn để lưu trữ trong công cụ bạn đã chọn, để sử dụng với tất cả các trang web và tài khoản quan trọng của bạn. Các bài viết sau đây thảo luận về cách tạo mật khẩu an toàn. Bạn cũng có thể sử dụng LastPass và KeePass để tạo mật khẩu an toàn, như được thảo luận trong một số bài viết được liệt kê ở trên.
Giờ đây bạn đã biết một số công cụ chất lượng tốt để lưu trữ mật khẩu, đã đến lúc tạo một số mật khẩu rất an toàn để lưu trữ trong công cụ bạn đã chọn, để sử dụng với tất cả các trang web và tài khoản quan trọng của bạn. Các bài viết sau đây thảo luận về cách tạo mật khẩu an toàn. Bạn cũng có thể sử dụng LastPass và KeePass để tạo mật khẩu an toàn, như được thảo luận trong một số bài viết được liệt kê ở trên.

LƯU Ý: Chúng tôi có một số liên kết có giá trị hơn cho các trang web nơi bạn có thể tạo mật khẩu rất an toàn ở cuối bài viết này.

 • Sử dụng WolframAlpha làm trình tạo mật khẩu an toàn
 • 10 cách để tạo mật khẩu ngẫu nhiên từ dòng lệnh

Đặt lại và tìm mật khẩu trong Windows

Hầu hết chúng ta đã quên mật khẩu Windows của chúng tôi, tại một thời điểm này hay cách khác. May mắn thay, có một số cách dễ dàng để đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu Windows của bạn. Các bài viết sau đây cho bạn thấy nhiều cách khác nhau, thậm chí cách tìm mật khẩu Homegroup cho Windows 7, nếu bạn quên điều đó.
Hầu hết chúng ta đã quên mật khẩu Windows của chúng tôi, tại một thời điểm này hay cách khác. May mắn thay, có một số cách dễ dàng để đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu Windows của bạn. Các bài viết sau đây cho bạn thấy nhiều cách khác nhau, thậm chí cách tìm mật khẩu Homegroup cho Windows 7, nếu bạn quên điều đó.
 1. Cách đặt lại mật khẩu Windows của bạn mà không cần đĩa CD cài đặt
 2. Làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu Windows bị quên của bạn một cách dễ dàng
 3. Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows từ một đĩa CD Ubuntu Live
 4. Thay đổi mật khẩu Windows bị quên của bạn bằng CD khôi phục hệ thống Linux
 5. Đặt lại mật khẩu đã quên của bạn theo cách dễ dàng bằng đĩa CD khởi động Ultimate cho Windows
 6. Làm thế nào để Crack mật khẩu Windows quên của bạn
 7. Bạn tìm mật khẩu Homegroup của Windows 7 như thế nào? [Đáp án]

Đặt lại mật khẩu trong Linux và Mac OS X

Nếu bạn sử dụng Linux hoặc Mac, bạn cũng có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu của mình, nếu bạn quên mật khẩu. Các bài viết sau đây cho bạn biết cách làm như vậy cho Ubuntu và Mac OS X.
Nếu bạn sử dụng Linux hoặc Mac, bạn cũng có thể dễ dàng đặt lại mật khẩu của mình, nếu bạn quên mật khẩu. Các bài viết sau đây cho bạn biết cách làm như vậy cho Ubuntu và Mac OS X.
 1. Đặt lại mật khẩu Ubuntu bị quên trong 2 phút hoặc ít hơn
 2. Đặt lại mật khẩu Ubuntu của bạn dễ dàng từ CD trực tiếp
 3. Làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu Mac OS X bị quên của bạn

Mọi thứ khác…

Dưới đây là một số bài viết hữu ích bổ sung về bảo mật mật khẩu.
Dưới đây là một số bài viết hữu ích bổ sung về bảo mật mật khẩu.
 1. Làm thế nào để phục hồi sau khi mật khẩu email của bạn bị xâm nhập
 2. Hỏi làm thế nào để Geek: Có gì sai khi viết xuống mật khẩu của bạn?
 3. Làm thế nào để sử dụng mật khẩu hình ảnh mới và đăng nhập mã PIN trong Windows 8
 4. Thay đổi độ dài thời gian khi người dùng cần thay đổi mật khẩu đăng nhập của họ
 5. Tạm thời khóa máy tính của bạn nếu ai đó cố gắng đoán mật khẩu của bạn

Không có bài viết về mật khẩu sẽ được hoàn thành mà không đề cập đến các công cụ mật khẩu thực sự hữu ích trên trang web Gibson Research Corporation (www.grc.com), do Steve Gibson, chuyên gia bảo mật và chuyên gia bảo mật điều hành. Ông cũng xuất bản một podcast có tên Security Now với Leo Laporte từ TWiT TV (www.twit.tv). Lưu trữ tất cả các podcast Hiện hành Bảo mật, quay lại trang đầu tiên vào tháng 8 năm 2005, có thể tìm thấy tại https://www.grc.com/securitynow.htm.

Trang Mật khẩu Haystacks của Steve cung cấp máy tính “không gian tìm kiếm” tương tác, mạnh mẽ, kiểm tra “khả năng có thể crack” của mật khẩu của bạn. Nó cho phép bạn nhập mật khẩu có thể và thử nghiệm với các kết hợp khác nhau của bộ ký tự và độ dài mật khẩu. Máy tính cho bạn thấy phải mất bao lâu để thực hiện tìm kiếm toàn diện của mỗi mật khẩu lên qua độ dài của mật khẩu được nhập và hiển thị thời gian cho ba kịch bản khác nhau. Nó cũng cho thấy một phân tích về không gian tìm kiếm vũ lực. Trang Mật khẩu Haystacks được bao phủ bởi KABC-TV của Los Angeles và có một liên kết trên trang đến giải thích hai phút rưỡi mà họ đã sản xuất.

Có hai trang trên trang web của Steve giúp bạn tạo mật khẩu rất an toàn. Trang Mật khẩu hoàn hảo của anh tạo mật khẩu ngẫu nhiên dài, chất lượng cao bằng cách sử dụng ba bộ ký tự khác nhau. Mật khẩu được tạo trên trang này hoàn toàn độc đáo và sẽ không bao giờ được sản xuất nữa. Nếu bạn cần mật khẩu một lần, trang Mật khẩu giấy hoàn hảo của Steve cung cấp một phương pháp miễn phí, đơn giản, an toàn và an toàn để tạo một thẻ mật mã thuận tiện, mỗi thẻ chỉ được sử dụng một lần duy nhất.

Chủ đề phổ biến.