Skip to main content

Cách truy cập các ứng dụng Metro từ Windows Explorer trong Windows 8

Cách truy cập các ứng dụng Metro từ Windows Explorer trong Windows 8

Geoffrey Carr

Windows 8 đi kèm với màn hình khởi động Metro mới, giúp dễ dàng khởi chạy các ứng dụng Metro của bạn từ màn hình đó, nhưng bạn có biết bạn cũng có thể truy cập chúng từ Windows Explorer không? Sau đây là cách thực hiện.

Để bắt đầu, bạn cần phải tạo một lối tắt, vì vậy hãy nhấp chuột phải vào màn hình nền và chọn Mới -> Phím tắt.

Khi bạn được hỏi vị trí của mục, hãy sử dụng các mục sau:

%windir%explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

Đặt tên cho lối tắt của bạn, như Tất cả ứng dụng và nhấp vào kết thúc.

Nếu bạn mở phím tắt, bạn sẽ thấy nó có tất cả các ứng dụng của bạn, bao gồm cả các ứng dụng Metro của bạn, thuận tiện ở một nơi.

Bây giờ bạn chỉ có thể nhấp đúp vào bất kỳ ứng dụng nào để khởi chạy ứng dụng đó.

Link
Plus
Send
Send
Pin