Cách sắp xếp các phím tắt thành các nhóm trên thanh khởi động nhanh Windows 7

Geoffrey Carr

Cách sắp xếp các phím tắt thành các nhóm trên thanh khởi động nhanh Windows 7
Cách sắp xếp các phím tắt thành các nhóm trên thanh khởi động nhanh Windows 7
Anonim
Quick Launch Bar là một công cụ tiện dụng để khởi chạy ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt rất nhiều phím tắt trên Thanh khởi động nhanh, nó có thể khá lộn xộn và bạn không thể sắp xếp lại các phím tắt hoặc sắp xếp chúng thành các nhóm.
Quick Launch Bar là một công cụ tiện dụng để khởi chạy ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn đã đặt rất nhiều phím tắt trên Thanh khởi động nhanh, nó có thể khá lộn xộn và bạn không thể sắp xếp lại các phím tắt hoặc sắp xếp chúng thành các nhóm.

Theo mặc định, Quick Launch Bar được ẩn trong Windows 7. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thêm Quick Launch Bar vào Thanh tác vụ. Trước đây chúng tôi đã viết về một công cụ miễn phí tạo trình chạy trong khay hệ thống Windows tương tự như Thanh khởi động nhanh.

Ngoài ra còn có một công cụ miễn phí, được gọi là Free Launch Bar, cho phép bạn nhóm các phím tắt trên Quick Launch Bar và thêm tiêu đề, dấu tách và menu phụ. Nó hoàn toàn tương thích với Windows Quick Launch Bar vì nó sử dụng cùng một thư mục cho các phím tắt.

Để cài đặt Free Launch Bar, hãy giải nén tệp.zip mà bạn đã tải xuống (xem liên kết ở cuối bài viết này). Chạy tệp thi hành thích hợp, tùy thuộc vào việc bạn đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit.

Nếu hộp thoại User Account Control hiển thị, nhấn Yes để tiếp tục.
Nếu hộp thoại User Account Control hiển thị, nhấn Yes để tiếp tục.

LƯU Ý: Bạn có thể không thấy hộp thoại này, tùy thuộc vào cài đặt Kiểm soát tài khoản người dùng của bạn.

Màn hình Chào mừng trên trình hướng dẫn cài đặt sẽ hiển thị. Nhấn tiếp.
Màn hình Chào mừng trên trình hướng dẫn cài đặt sẽ hiển thị. Nhấn tiếp.
Đọc qua Thỏa thuận Cấp phép và nhấp vào Tôi Đồng ý để tiếp tục.
Đọc qua Thỏa thuận Cấp phép và nhấp vào Tôi Đồng ý để tiếp tục.
Không có thành phần tùy chọn nào trên màn hình Choose Components, vì vậy hãy kích Next.
Không có thành phần tùy chọn nào trên màn hình Choose Components, vì vậy hãy kích Next.
Màn hình Choose Install Location hiển thị. Nếu bạn muốn cài đặt Free Launch Bar đến một vị trí khác với vị trí mặc định được liệt kê trong hộp chỉnh sửa, hãy sử dụng nút Duyệt để chọn một vị trí khác. Chúng tôi đã chấp nhận vị trí mặc định. Nhấp vào Cài đặt để tiếp tục.
Màn hình Choose Install Location hiển thị. Nếu bạn muốn cài đặt Free Launch Bar đến một vị trí khác với vị trí mặc định được liệt kê trong hộp chỉnh sửa, hãy sử dụng nút Duyệt để chọn một vị trí khác. Chúng tôi đã chấp nhận vị trí mặc định. Nhấp vào Cài đặt để tiếp tục.
Tiến trình cài đặt hiển thị và sau đó Hướng dẫn bắt đầu nhanh sẽ hiển thị khi quá trình cài đặt hoàn tất. Nhấp vào Tiếp theo khi bạn đã sẵn sàng.
Tiến trình cài đặt hiển thị và sau đó Hướng dẫn bắt đầu nhanh sẽ hiển thị khi quá trình cài đặt hoàn tất. Nhấp vào Tiếp theo khi bạn đã sẵn sàng.
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, màn hình Trình hướng dẫn cài đặt thanh khởi động hoàn thành sẽ hiển thị. Nhấn Finish để đóng trình hướng dẫn cài đặt.
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, màn hình Trình hướng dẫn cài đặt thanh khởi động hoàn thành sẽ hiển thị. Nhấn Finish để đóng trình hướng dẫn cài đặt.
Như đã nêu trong Hướng dẫn bắt đầu nhanh, để bắt đầu Thanh khởi chạy miễn phí, hãy nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ và chọn Thanh công cụ | Thanh khởi động miễn phí từ trình đơn bật lên.
Như đã nêu trong Hướng dẫn bắt đầu nhanh, để bắt đầu Thanh khởi chạy miễn phí, hãy nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ và chọn Thanh công cụ | Thanh khởi động miễn phí từ trình đơn bật lên.
Theo mặc định, Quick Launch Bar hiển thị như một thanh công cụ trên thanh Taskbar.
Theo mặc định, Quick Launch Bar hiển thị như một thanh công cụ trên thanh Taskbar.
Để tạo một nhóm hoặc một thư mục trên Quick Launch Bar, nhấp chuột phải vào bất kỳ nơi nào trên thanh và chọn New | Menu từ trình đơn bật lên. Menu phụ mới cũng cho phép bạn chèn các dấu phân cách trên thanh và tạo các phím tắt mới.
Để tạo một nhóm hoặc một thư mục trên Quick Launch Bar, nhấp chuột phải vào bất kỳ nơi nào trên thanh và chọn New | Menu từ trình đơn bật lên. Menu phụ mới cũng cho phép bạn chèn các dấu phân cách trên thanh và tạo các phím tắt mới.
Nhập tên cho menu mới trong hộp chỉnh sửa. Nếu bạn muốn chấp nhận cài đặt mặc định cho menu mới, hãy nhấp vào Hoàn tất. Nếu không, hãy nhấp vào Tiếp theo để thay đổi cài đặt cho menu mới.
Nhập tên cho menu mới trong hộp chỉnh sửa. Nếu bạn muốn chấp nhận cài đặt mặc định cho menu mới, hãy nhấp vào Hoàn tất. Nếu không, hãy nhấp vào Tiếp theo để thay đổi cài đặt cho menu mới.
Đầu tiên, chọn Chế độ xem. Chúng tôi đã chọn tùy chọn Mặc định cho cài đặt này. Nhấn tiếp.
Đầu tiên, chọn Chế độ xem. Chúng tôi đã chọn tùy chọn Mặc định cho cài đặt này. Nhấn tiếp.
Chọn kích thước của các biểu tượng trên menu. Chúng tôi đã chọn các biểu tượng nhỏ. Nhấp vào Kết thúc.
Chọn kích thước của các biểu tượng trên menu. Chúng tôi đã chọn các biểu tượng nhỏ. Nhấp vào Kết thúc.
Ban đầu, menu mới của bạn trống. Bạn phải thêm lối tắt cho nó. Điều này đơn giản như kéo và thả các phím tắt từ nơi khác trên Thanh khởi động nhanh đến menu mới.
Ban đầu, menu mới của bạn trống. Bạn phải thêm lối tắt cho nó. Điều này đơn giản như kéo và thả các phím tắt từ nơi khác trên Thanh khởi động nhanh đến menu mới.
Bạn cũng có thể kéo và thả các phím tắt từ màn hình sang menu mới của bạn trên Thanh khởi động nhanh.
Bạn cũng có thể kéo và thả các phím tắt từ màn hình sang menu mới của bạn trên Thanh khởi động nhanh.

LƯU Ý: Nếu bạn muốn giữ phím tắt trên màn hình cũng như trên Thanh khởi động nhanh, nhấn Ctrl trước khi kéo phím tắt vào menu mới để kéo bản sao của phím tắt vào Thanh khởi động nhanh.

Đây là nhóm Trình duyệt của chúng tôi trên Thanh khởi động nhanh.
Đây là nhóm Trình duyệt của chúng tôi trên Thanh khởi động nhanh.
Bạn có thể đổi tên bất kỳ lối tắt nào trên Thanh khởi động nhanh, cho dù chúng có nằm trong nhóm hay không. Để thực hiện việc này, nhấp chuột phải vào phím tắt và chọn Đổi tên từ trình đơn bật lên.
Bạn có thể đổi tên bất kỳ lối tắt nào trên Thanh khởi động nhanh, cho dù chúng có nằm trong nhóm hay không. Để thực hiện việc này, nhấp chuột phải vào phím tắt và chọn Đổi tên từ trình đơn bật lên.
Hộp thoại Nhập tên hiển thị. Nhập tên mới cho lối tắt hoặc thư mục trong hộp chỉnh sửa và nhấp vào OK.
Hộp thoại Nhập tên hiển thị. Nhập tên mới cho lối tắt hoặc thư mục trong hộp chỉnh sửa và nhấp vào OK.
Phím tắt đã được đổi tên.
Phím tắt đã được đổi tên.
Bạn cũng có thể thêm tiêu đề vào Thanh khởi động nhanh để chỉ ra các nhóm trong một nhóm. Tiêu đề về bản chất là các dấu tách với văn bản. Để làm điều này, nhấp chuột phải vào một phím tắt ở trên mà bạn muốn đặt tiêu đề. Chọn mới | Tiêu đề từ trình đơn bật lên.
Bạn cũng có thể thêm tiêu đề vào Thanh khởi động nhanh để chỉ ra các nhóm trong một nhóm. Tiêu đề về bản chất là các dấu tách với văn bản. Để làm điều này, nhấp chuột phải vào một phím tắt ở trên mà bạn muốn đặt tiêu đề. Chọn mới | Tiêu đề từ trình đơn bật lên.
Trên hộp thoại Nhập tên, nhập tiêu đề vào hộp chỉnh sửa và nhấp vào OK.
Trên hộp thoại Nhập tên, nhập tiêu đề vào hộp chỉnh sửa và nhấp vào OK.
Image
Image

Đây là trình đơn chúng tôi đã tạo bằng một menu có các lối tắt được phân cách bằng tiêu đề.

Chú ý đầu hiển thị trên menu được mô tả ở trên. Bạn có thể chọn kiểu mẹo hoặc tắt chúng hoàn toàn. Ngoài các mẹo, có rất nhiều cài đặt khác mà bạn có thể thay đổi để tùy chỉnh Thanh khởi chạy miễn phí. Để truy cập cài đặt, nhấp chuột phải vào bất kỳ phần nào của Thanh khởi động nhanh và chọn Cài đặt FLB từ trình đơn bật lên.
Chú ý đầu hiển thị trên menu được mô tả ở trên. Bạn có thể chọn kiểu mẹo hoặc tắt chúng hoàn toàn. Ngoài các mẹo, có rất nhiều cài đặt khác mà bạn có thể thay đổi để tùy chỉnh Thanh khởi chạy miễn phí. Để truy cập cài đặt, nhấp chuột phải vào bất kỳ phần nào của Thanh khởi động nhanh và chọn Cài đặt FLB từ trình đơn bật lên.
Hộp thoại Cài đặt hiển thị với một menu ở phía bên trái. Để tắt các mẹo, hãy nhấp vào Mẹo trong menu ở bên trái rồi nhấp vào Tắt mẹo trong hộp Kiểu mẹo. Nếu bạn thích các mẹo này, bạn có thể chọn một kiểu mẹo khác, chẳng hạn như Mẹo đánh bóng.
Hộp thoại Cài đặt hiển thị với một menu ở phía bên trái. Để tắt các mẹo, hãy nhấp vào Mẹo trong menu ở bên trái rồi nhấp vào Tắt mẹo trong hộp Kiểu mẹo. Nếu bạn thích các mẹo này, bạn có thể chọn một kiểu mẹo khác, chẳng hạn như Mẹo đánh bóng.
Bạn cũng có thể gán một phím nóng cho một phím tắt bằng cách nhấp chuột phải vào phím tắt và chọn Phím nóng từ trình đơn bật lên.
Bạn cũng có thể gán một phím nóng cho một phím tắt bằng cách nhấp chuột phải vào phím tắt và chọn Phím nóng từ trình đơn bật lên.
Trong hộp chỉnh sửa nút Nút trên hộp thoại Phím nóng, nhập phím nóng bạn muốn sử dụng và bấm OK.
Trong hộp chỉnh sửa nút Nút trên hộp thoại Phím nóng, nhập phím nóng bạn muốn sử dụng và bấm OK.
Phím nóng hiển thị ở bên phải của phím tắt trên menu và trong các mẹo, nếu các mẹo được bật.
Phím nóng hiển thị ở bên phải của phím tắt trên menu và trong các mẹo, nếu các mẹo được bật.
Quản lý các phím nóng của bạn trên hộp thoại Cài đặt bằng cách nhấp vào Phím nóng trong menu bên trái.
Quản lý các phím nóng của bạn trên hộp thoại Cài đặt bằng cách nhấp vào Phím nóng trong menu bên trái.

Thay đổi bất kỳ cài đặt mong muốn nào khác và nhấp OK để lưu các thay đổi của bạn và đóng hộp thoại Cài đặt.

Nếu bạn muốn "tắt" Thanh khởi động miễn phí, hãy nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ và chọn Thanh công cụ | Thanh khởi chạy miễn phí, không có dấu ba chấm (…), từ trình đơn bật lên.Để bật Thanh khởi động miễn phí trở lại, hãy nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ lần nữa và chọn Thanh khởi chạy miễn phí duy nhất, với dấu ba chấm, từ trình đơn bật lên. Các menu, nhóm, tiêu đề, v.v. của bạn sẽ được hiển thị lại.
Nếu bạn muốn "tắt" Thanh khởi động miễn phí, hãy nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ và chọn Thanh công cụ | Thanh khởi chạy miễn phí, không có dấu ba chấm (…), từ trình đơn bật lên.Để bật Thanh khởi động miễn phí trở lại, hãy nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ lần nữa và chọn Thanh khởi chạy miễn phí duy nhất, với dấu ba chấm, từ trình đơn bật lên. Các menu, nhóm, tiêu đề, v.v. của bạn sẽ được hiển thị lại.

LƯU Ý: Bạn sẽ nhận thấy rằng tùy chọn Free Launch Bar đã thay thế tùy chọn Quick Launch Bar trên menu phụ Thanh công cụ.

Tải xuống thanh khởi chạy miễn phí từ https://www.freelaunchbar.com/.
Tải xuống thanh khởi chạy miễn phí từ https://www.freelaunchbar.com/.

Có một phiên bản trả tiền của Free Launch Bar được gọi là True Launch Bar, có chức năng bổ sung, chẳng hạn như bổ trợ, giao diện và hỗ trợ thư mục ảo. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một cách cơ bản để nhóm các phím tắt của Thanh khởi động nhanh, Thanh khởi chạy miễn phí phải đủ cho công việc. Bạn có thể tạo số lượng nhóm và cấp phụ không giới hạn với phiên bản miễn phí.

Chủ đề phổ biến.