Skip to main content

Cách gỡ cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android

Cách gỡ cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android

Geoffrey Carr

Có rất nhiều ứng dụng trên mạng dành cho thiết bị Android, nhiều ứng dụng miễn phí, bạn không thể cài đặt một loạt ứng dụng. Tuy nhiên, bạn có thể phát hiện ra bạn không thích một số người trong số họ, hoặc bạn bắt đầu chạy ra khỏi phòng trên thiết bị của bạn.

Gỡ cài đặt ứng dụng thật dễ dàng trên các thiết bị Android. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy ba phương pháp đơn giản để gỡ cài đặt ứng dụng trong Android.

Gỡ cài đặt ứng dụng bằng Khay ứng dụng / Khay ứng dụng

Để gỡ cài đặt ứng dụng bằng Ứng dụng ngăn kéo hoặc Khay ứng dụng, hãy chạm vào nút Trình khởi chạy trong thanh Ứng dụng ở cuối màn hình (ở chế độ Chân dung) hoặc ở bên phải màn hình (ở chế độ ngang).

Vuốt cho đến khi bạn đến màn hình hiển thị ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.

Chạm và giữ biểu tượng cho ứng dụng và sau đó kéo biểu tượng đó vào biểu tượng thùng rác trên màn hình chính.

Một hộp thoại xác nhận sẽ hiển thị hỏi bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng hay không. Chạm vào OK.

Gỡ cài đặt ứng dụng bằng Trình quản lý ứng dụng

Bạn cũng có thể gỡ cài đặt ứng dụng trong Cài đặt bằng màn hình thuộc tính cho ứng dụng trong Trình quản lý ứng dụng. Để làm như vậy, vuốt xuống ở góc trên bên phải của thanh điều hướng / trạng thái và chạm vào Cài đặt.

LƯU Ý: Nếu bạn sở hữu một thiết bị Samsung Galaxy S hoặc Galaxy tablet, có một phương pháp hơi khác để truy cập các thuộc tính của một ứng dụng. Chúng tôi thảo luận cách truy cập màn hình này trong bài viết của chúng tôi về các ứng dụng buộc dừng trong Android.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ứng dụng trong Thiết bị.

Danh sách các ứng dụng đã tải xuống hiển thị. Bạn cũng có thể xem danh sách ứng dụng khác nhau tùy thuộc vào vị trí ứng dụng được cài đặt hoặc trạng thái hiện tại, chẳng hạn như ứng dụng được cài đặt trên thẻ SD (nếu thiết bị có), danh sách ứng dụng đang chạy và danh sách tất cả các ứng dụng.

Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt trong danh sách và chạm vào ứng dụng đó.

Màn hình Thông tin ứng dụng hiển thị. Chạm vào nút Gỡ cài đặt.

Một hộp thoại xác nhận sẽ hiển thị hỏi xem bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng hay không. Chạm vào OK.

Ứng dụng bị xóa khỏi danh sách.

Gỡ cài đặt ứng dụng bằng Cửa hàng Google Play

Cửa hàng Google Play biết ứng dụng nào bạn đã mua (dù đã thanh toán hay miễn phí) và liệu chúng có được cài đặt hay không. Để gỡ cài đặt ứng dụng, bạn có thể truy cập trang cửa hàng Google Play cho ứng dụng và chạm vào nút Gỡ cài đặt.

Một hộp thoại xác nhận sẽ hiển thị hỏi bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng hay không. Chạm vào OK.

Sau khi ứng dụng được gỡ cài đặt trong cửa hàng Play, bạn sẽ được đưa trở lại trang ứng dụng và nút Cài đặt có sẵn. Chạm vào nút Trang chủ để quay lại Màn hình chính.

Link
Plus
Send
Send
Pin