Skip to main content

Cách tắt Tự động sửa trong ứng dụng Ảnh của Windows 10

Cách tắt Tự động sửa trong ứng dụng Ảnh của Windows 10

Geoffrey Carr

Ứng dụng Ảnh trong Windows 10 đã được xây dựng lại dưới dạng ứng dụng toàn cầu cho phép bạn làm việc với ảnh của mình trên các thiết bị của mình. Một trong những tính năng khả dụng là khả năng cho phép ứng dụng tự động sửa ảnh của bạn khi có thể.

Ứng dụng sẽ tự động tăng cường ảnh bằng cách tinh chỉnh các thứ như độ sáng, độ tương phản và màu sắc, đồng thời thậm chí loại bỏ mắt đỏ hoặc làm thẳng đường chân trời nghiêng, nếu cần. Tuy nhiên, bạn có thể tắt tính năng này nếu muốn.

Theo mặc định, có một ô cho ứng dụng Ảnh trên menu Bắt đầu. Nhấp vào ô "Ảnh" để mở ứng dụng. Nếu bạn đã tùy chỉnh menu Bắt đầu, ô "Ảnh" có thể không có ở đó. Bạn cũng có thể bắt đầu ứng dụng “Ảnh” bằng cách nhấp vào “Tất cả ứng dụng” ở cuối menu Bắt đầu và nhấp vào “Ảnh” trong danh sách ứng dụng.

Khi ứng dụng Ảnh mở ra, nhấp vào nút "Cài đặt" ở góc dưới bên trái của cửa sổ.

Trong phần “Xem và chỉnh sửa”, trong “Tự động sửa ảnh của tôi”, nhấp vào bên trái của nút trượt “Bật” để tắt tùy chọn.

Thanh trượt di chuyển sang trái và nút trở thành màu trắng.

Để quay lại cửa sổ chính trong ứng dụng Ảnh, hãy nhấp vào mũi tên quay lại (trái) ở góc trên bên trái của cửa sổ.

Để đóng ứng dụng Ảnh, hãy nhấp vào nút “X” ở góc trên bên phải của cửa sổ.

Khi tùy chọn “Tự động sửa ảnh của tôi” bật, các thay đổi sẽ không được lưu vào tệp ảnh gốc của bạn để bạn có thể bật và tắt tùy chọn bất cứ lúc nào và không ảnh hưởng đến ảnh gốc trừ khi bạn chọn lưu thay đổi.

Link
Plus
Send
Send
Pin