Skip to main content

SkyDrive được cải thiện việc chia sẻ, các tính năng HTML5 mới & nhanh hơn và đáng tin cậy hơn!

SkyDrive được cải thiện việc chia sẻ, các tính năng HTML5 mới & nhanh hơn và đáng tin cậy hơn!

Geoffrey Carr

Trong các bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã thường xuyên thấy những cải tiến liên tục và bổ sung tính năng mới cho SkyDrive.com. Và năm mới cũng bắt đầu với một vài cải tiến đối với SkyDrive.com được công bố bởi bài đăng blog của Omar Shahine, Giám đốc chương trình nhóm, SkyDrive.com.

Nhóm SkyDrive hiện đã thêm các tính năng HTML5 mới cho các thiết bị cảm ứng, để có trải nghiệm nhanh hơn và linh hoạt hơn trên các thiết bị và giới thiệu nhiều khả năng kéo và thả hơn giúp việc tạo tệp, ảnh, quản lý tài liệu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Và để xem nhanh và kiểm soát dễ dàng hơn ai có quyền truy cập vào tệp của bạn, một chế độ xem hợp nhất duy nhất của từng tệp hiện được cung cấp. Ngoài những cải tiến này, nhóm SkyDrive cũng đang phát hành số lượng các cải tiến nâng cao giúp SkyDrive.com nhanh hơn và đáng tin cậy hơn nhiều.

Hãy để chúng tôi kiểm tra một số chi tiết hơn về những điều này -

Chế độ xem hợp nhất cho quyền chia sẻ

SkyDrive cung cấp nhiều cách để chia sẻ tệp của bạn, có thể là qua Email, Facebook, Twitter, LinkedIn hoặc đơn giản bằng cách tạo liên kết để gửi cho bất kỳ ai bạn muốn. Vì vậy, với rất nhiều người sử dụng tính năng này, có thể có nhiều cách để chia sẻ với những người dùng khác nhau. Để làm cho SkyDrive.com dễ dàng hơn này hiện cung cấp chế độ xem tích hợp. Khi bạn chọn một tài liệu và nhấp vào Chia sẻ, bạn sẽ thấy tất cả các cách khác nhau để chia sẻ mục cũng như những người có quyền truy cập.

Như bạn có thể thấy trong hình trên, những người khác nhau, mà tệp này đã được chia sẻ, được liệt kê cùng với quyền truy cập của họ cho dù họ có thể chỉnh sửa hay chỉ xem.

Khi bạn chọn bất kỳ người nào trong số những người này mà bạn đã chia sẻ, bạn có thể chỉnh sửa quyền truy cập của họ đối với tệp đó hoặc xóa quyền.

Lựa chọn được cải thiện cho các thiết bị dựa trên cảm ứng

Trên thiết bị dựa trên cảm ứng, bây giờ bạn có thể chọn một mục hoặc nhiều mục bằng cách vuốt sang mục bên trái hoặc bên phải, giống như khi bạn tương tác trên PC Windows 8. Bạn có thể nhấn vào mục để chọn và lặp lại nó sẽ bỏ chọn nó. Tương tác cảm ứng tốt hơn khi sử dụng SkyDrive.com trên thiết bị cảm ứng.

Hỗ trợ kéo và thả được cải tiến

Bây giờ, bạn có thể chỉ cần kéo và thả tệp ở bất kỳ đâu trong cấu trúc phân cấp của SkyDrive bằng thanh breadcrumb được hiển thị làm mục tiêu.

Như bạn có thể thấy trong hình trên, tệp từ thư mục ‘Quét’ đang được di chuyển đến thư mục ‘Tài liệu’

Tất cả các tính năng này sẽ được phát hành ngay hôm nay và sẽ sớm có trong SkyDrive của bạn.

Link
Plus
Send
Send
Pin