Skip to main content

Các cải tiến bảo mật trong Windows 7

Các cải tiến bảo mật trong Windows 7

Geoffrey Carr

Windows 7 xây dựng dựa trên dòng bảo mật mạnh mẽ của Windows Vista và giữ lại và xây dựng dựa trên các quy trình phát triển và công nghệ đã làm cho Windows Vista trở thành phiên bản an toàn nhất của máy khách Windows cho đến nay.

Các tính năng bảo mật cơ bản như Kernel Patch Protection, Service Hardening, Data Execution Prevention, Random Space Layout, và Integrity Integrity Levels tiếp tục cung cấp sự bảo vệ nâng cao chống lại malware và tấn công.

* Windows 7 được xây dựng dựa trên nền tảng bảo mật của Windows Vista trong khi cải thiện trải nghiệm kiểm tra và UAC. * Windows 7 giúp CNTT kiểm soát phần mềm nào có thể chạy trong môi trường của họ với AppLocker ™. * Windows 7 tăng cường các tính năng cốt lõi của BitLocker ™ Drive Encryption với sự ra đời của BitLocker To Go ™ cho các thiết bị lưu trữ di động.

Kiểm tra nâng cao

Windows 7 cung cấp khả năng kiểm toán nâng cao để giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định và kinh doanh của nó dễ dàng hơn.

Điều khiển tài khoản người dùng được sắp xếp hợp lý

User Account Control (UAC) được giới thiệu trong Windows Vista để giúp các ứng dụng cũ chạy với quyền người dùng chuẩn và giúp ISV thích ứng với phần mềm của họ để hoạt động tốt với quyền người dùng chuẩn. Windows 7 tiếp tục đầu tư vào UAC với những thay đổi cụ thể để nâng cao trải nghiệm người dùng. Những thay đổi này bao gồm việc giảm số lượng ứng dụng và nhiệm vụ của hệ điều hành yêu cầu quyền quản trị và cung cấp hành vi nhắc nhở đồng ý linh hoạt cho người dùng tiếp tục chạy với quyền quản trị. Kết quả là, người dùng chuẩn có thể làm nhiều hơn bao giờ hết và tất cả người dùng sẽ thấy ít lời nhắc hơn.

Ứng dụng locker

Windows 7 cung cấp lại các chính sách kiểm soát ứng dụng với AppLocker, một cơ chế linh hoạt, dễ quản lý cho phép CNTT xác định chính xác những gì được phép chạy trong cơ sở hạ tầng máy tính để bàn và cung cấp cho người dùng khả năng chạy các ứng dụng, chương trình cài đặt và các kịch bản mà chúng yêu cầu phải có hiệu quả. Kết quả là, CNTT có thể thực thi tiêu chuẩn ứng dụng trong tổ chức của họ trong khi cung cấp các lợi ích về bảo mật, hoạt động và tuân thủ.

BitLocker và BitLocker To Go

BitLocker Drive Encryption (BitLocker viết tắt) giúp ngăn chặn kẻ trộm khởi động hệ điều hành khác hoặc chạy công cụ hack phần mềm từ việc phá vỡ tệp Windows 7 và bảo vệ hệ thống hoặc thực hiện xem ngoại tuyến các tệp được lưu trữ trên ổ đĩa được bảo vệ. BitLocker To Go mở rộng hỗ trợ BitLocker cho các thiết bị lưu trữ di động, bao gồm ổ đĩa flash USB và ổ đĩa di động.

Đọc thêm tại Technet.

Link
Plus
Send
Send
Pin