Skip to main content

Microsoft phát hành gói theme Lightning cho Windows 7

Microsoft phát hành gói theme Lightning cho Windows 7

Geoffrey Carr

Microsoft đã phát hành một gói chủ đề tốt cho Windows 7 có thể được tải xuống từ Windows 7 Personalization Gallery. The themepack có tiêu đề ‘Sét‘Gói một số hình ảnh tuyệt vời!

Bạn gần như có thể nghe thấy tiếng sấm sét cùng với những hình ảnh sét điện có trong chủ đề Windows 7 này

Giống như tất cả các gói chủ đề, chúng cũng chỉ có thể được sử dụng trên Windows 7 Ultimate, Home Premium, Professional, Enterprise edition, nhưng bạn có thể trích xuất các hình nền nếu bạn thích chúng và sử dụng chúng trên màn hình nền Windows.

Nếu bạn muốn lưu hình nền của nó, bạn có thể lấy chúng từ thư mục sau:

E:UsersACKAppDataLocalMicrosoftWindowsThemesLightningDesktopBackground

Trước tiên, bạn sẽ phải hiển thị các tệp hệ thống / ẩn từ Tùy chọn thư mục.

Trang tải xuống: Microsoft.

Link
Plus
Send
Send
Pin