Skip to main content

Tải xuống Windows 7 Nam Cực Themepack từ Microsoft

Tải xuống Windows 7 Nam Cực Themepack từ Microsoft

Geoffrey Carr

Sau khi phát hành themepack Arctic, Microsoft hiện đã phát hành một themepack Antartic cho Windows 7, có thể tải xuống từ Windows Personalization Gallery.

Life at the bottom of the world: Penguins frolic in this free Windows 7 theme featuring images of Antarctica and the South Atlantic’s natural beauty.

The themepack chứa 13 hình nền độ phân giải cao và tải xuống 14 MB.

Trang tải xuống: Microsoft.

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 Starter hoặc Basic và không thể áp dụng chủ đề này, đừng lo lắng - bạn luôn có thể trích xuất hình nền và sử dụng chúng. Nếu bạn là người dùng Windows 7 Starter, bạn có thể muốn tìm hiểu cách bạn có thể thay đổi hình nền cho Windows 7 Starter của mình.

Bài viết liên quan:

  • Chủ đề Giáng sinh cho Windows 8.1 / 8
  • Microsoft phát hành 10 Chủ đề mới để kỷ niệm phát hành Windows 8.1
  • Chủ đề Halloween cho Windows 10/8/7
  • Đẹp Windows 7 Giáng sinh Chủ đề
  • 10 chủ đề Firefox tốt nhất để chuyển đổi giao diện người dùng mặc định

Link
Plus
Send
Send
Pin