Skip to main content

Cách gỡ cài đặt các bản cài đặt ứng dụng Windows Live Essentials bị hỏng

Cách gỡ cài đặt các bản cài đặt ứng dụng Windows Live Essentials bị hỏng

Geoffrey Carr

Nếu vì một số lý do bạn không thể gỡ cài đặt bất kỳ ứng dụng Windows Live 2009 nào theo các cách thông thường, bạn có thể thử các gợi ý sau.

Gỡ cài đặt Windows Live Essentials bị hỏng

Để gỡ cài đặt Windows Live Messenger, mở hộp Run, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {A85FD55B-891B-4314-97A5-EA96C0BD80B5}

Hoặc thử dùng Zap Messenger.

Để gỡ cài đặt Windows Live Mail, nhấp vào Bắt đầu, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {6412CECE-8172-4BE5-935B-6CECACD2CA87}

Để gỡ cài đặt Thanh công cụ Windows Live, nhấp vào Bắt đầu, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {995F1E2E-F542-4310-8E1D-9926F5A279B3}

Để gỡ cài đặt Thư viện ảnh Windows Live, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {D6C75F0B-3BC1-4FC9-B8C5-3F7E8ED059CA}

Để gỡ cài đặt Phần mềm dựng phim của Windows, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {3D5044A5-97B8-45C0-B956-BB2376569188}

Để gỡ cài đặt Windows Live Writer, nhấp vào Bắt đầu, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {178832DE-9DE0-4C87-9F82-9315A9B03985}

Để gỡ cài đặt Windows Live Family Safety (64-bit), nhấp vào Bắt đầu, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {F7513E19-6224-485E-988D-9BF45BE64B53}

Để gỡ cài đặt Silverlight 3.0, nhấp vào Bắt đầu rồi nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}

Để gỡ cài đặt Office Live Add-In 1.3, Nhấp vào Bắt đầu rồi nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {57F0ED40-8F11-41AA-B926-4A66D0D1A9CC}

Để gỡ cài đặt Trình kết nối Office Outlook, sau đó nhập / dán thông tin sau và nhấn Enter:

msiexec /x {95120000-0120-0409-0000-0000000FF1CE}

Tại liên kết nguồn này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các ứng dụng “Wave 3” của Windows Live Suite 2009, liên kết tải xuống tệp Microsoft Installer (MSI), cũng cần cài đặt từng ứng dụng và hướng dẫn cách xóa đúng cách mà không cần Windows Live trình cài đặt. Điều này cho phép bạn cài đặt trên các phiên bản Windows không được hỗ trợ (Windows XP x64), sửa các cài đặt Windows Live Installer bị hỏng hoặc chỉ để tránh toàn bộ Trình cài đặt trực tiếp.

Link
Plus
Send
Send
Pin