Skip to main content

Cách thay đổi thẻ mặc định của bạn trong Apple Pay trên iPhone

Cách thay đổi thẻ mặc định của bạn trong Apple Pay trên iPhone

Geoffrey Carr

Apple Pay cho phép bạn thêm nhiều thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và bạn có thể chọn giữa các thẻ này sau khi nhấp đúp vào nút nhà hoặc nút bên cạnh để thanh toán. Dưới đây là cách thay đổi mặc định.

Để thay đổi thẻ mặc định của bạn trên iPhone hoặc iPad, hãy chuyển đến Cài đặt> Wallet & Apple Pay.

Cuộn xuống và nhấn “Thẻ mặc định” trong Giao dịch mặc định.

Nhấn vào thẻ để chọn thẻ làm mặc định của bạn và nhấn vào nút quay lại khi bạn hoàn tất.

Nếu bạn cần thêm thẻ mới vào Apple Pay, bạn có thể thực hiện việc này từ Cài đặt> Wallet & Apple Pay> Thêm thẻ hoặc bằng cách khởi chạy ứng dụng Apple Wallet và nhấn vào dấu cộng hoặc nút “+”.

Bạn cũng có thể mở ứng dụng Apple Wallet, nhấn và giữ thẻ và kéo thẻ về phía trước. Điều này sẽ đặt làm phương thức thanh toán mặc định của bạn.

Nếu bạn sử dụng Apple Pay trên Apple Watch, hãy khởi chạy ứng dụng Apple Watch trên iPhone của bạn và đi tới Thẻ xem của tôi> Wallet & Apple Pay> Thẻ mặc định thay thế.

Nếu bạn sử dụng Apple Pay trên MacBook, hãy chuyển đến menu Apple> Tùy chọn hệ thống> Wallet & Apple Pay. Chọn một thẻ mặc định mới từ menu “Thẻ mặc định” ở cuối cửa sổ.

Link
Plus
Send
Send
Pin