Skip to main content

Tải xuống chủ đề Lãnh thổ siêu thực dành cho Windows 7 từ Microsoft

Tải xuống chủ đề Lãnh thổ siêu thực dành cho Windows 7 từ Microsoft

Geoffrey Carr

Microsoft đã bổ sung thêm một chủ đề khác cho Windows 7 vào Gallery cá nhân hóa của nó. các Lãnh thổ siêu thực themepack.

Chủ đề Lãnh thổ siêu thực chứa sáu hình nền có độ phân giải cao và đáng để trả phòng!

Tác phẩm của nghệ sĩ Chuck Anderson khám phá những nơi chỉ có trí tưởng tượng mới có thể đi. Đặt sáu giấc mơ siêu thực của bạn trên máy tính để bàn của bạn với chủ đề này cho Windows 7.

Bạn có thể tải xuống chúng từ Microsoft.

Đã có một thời gian khi họ đang rất phổ biến, đặc biệt là trong những ngày của Windows XP. Tuy nhiên sau Windows Vista và bây giờ Windows 7, sự quan tâm chung về theming và tuỳ biến đã giảm. tuy nhiên, các chủ đề miễn phí này của Microsoft rất tuyệt vời nếu bạn muốn cung cấp cho máy tính để bàn một giao diện mới.

Link
Plus
Send
Send
Pin